Oddział Przygotowania Wojskowego 2022/2023

Szkolenie w JW Kłodzko

W dniu 21 września klasa IVA, 2OPW i 3OPW i miały okazję uczestniczyć w zajęciach w 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej. Wyjazd do jednostki 7:30. Po dotarciu kadeci zostali podzieleni na grupy i oddani pod skrzydła żołnierzy instruktorów. Kolejnym etapem było zapoznanie się ze wszystkimi ćwiczeniami : trening pracy z radiostacją, elementy walki w bliskim kontakcie, ćwiczenie musztry, udzielanie taktycznej pomocy medycznej rannemu na polu walki. Wszystkie ćwiczenia spotkały się z wielkim entuzjazmem i pomimo złych warunków atmosferycznych, widać było pełne zaangażowanie uczniów w wykonywaniu ćwiczeń.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Powiatowy Turniej Strzelecko-Obronny

29 września w Zespole Szkół Rolniczych odbył się „Powiatowy Turniej Strzelecko- Obronny” dla klas VIII szkół podstawowych. Turniej objęty został honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu, Policja Prudnik, Starostwo Powiatowe w Prudniku. Gospodarzami turnieju byli uczniowie klas mundurowych, nauczyciele ZSR. Celem imprezy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych idei klas mundurowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży sprawności fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem. Uczestnicy rywalizowali w następujących kategoriach:a) Strzelanie bezogniowe z karabinka pneumatycznego.b) Tor sprawnościowyc) Rzut granatem treningowym – do celu.d) Test z przepisów ruchu drogowego (przeprowadzany przez funkcjonariuszy Powiatowej Komendy Policji w Prudniku).W turnieju wzięło udział 10 drużyn z następujących szkół:I. Publiczna Szkoła Podstawowa w BiedrzychowicachII. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4III. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1IV. Zespół Szkolno-Przedszkolny w RudziczceV. Zespół Szkolno-Przedszkolny w SzybowicachVI. Szkoła Podstawowa w Łące PrudnickiejVII. Zespół Szkolno- Przedszkolny w MoszczanceVIII. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w DytmarowieIX. Szkoła Podstawowa w LubrzyX. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.W przerwie rywalizacji można było obejrzeć stanowisko informacyjne przygotowane przez przedstawicieli WCR Kędzierzyn-Koźle .W oczekiwaniu na wyniki rywalizacji uczniowie klas hotelarskich częstowali uczestników ciastem i herbatką. Miejsca na podium zajęły drużyny:I miejsce Zespół Szkolno- Przedszkolny w MoszczanceII Szkoła Podstawowa w Lubrzy Szkoła Podstawowa w Łące PrudnickiejIII Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3Po zakończonym turnieju Opolski Wicekurator Oświaty, przedstawicielka Powiatowej Policji w Prudniku i Dyrektor ZSR rozdali zwycięskim drużynom nagrody rzeczowe. Przyznano także nagrodę indywidualną dla najlepszego strzelca Turnieju. Turniej uwieńczono pamiątkowymi zdjęciami.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i ludzie stoją

SUKCES KLAS WOJSKOWYCH

12 października w Prószkowie w eliminacjach wojewódzkich do „Strzeleckich Mistrzostw Polski” dwie drużyny z naszej szkoły zajęły czołowe miejsca.

I miejsce zespół IVA #CWKM w składzie: Antonio Borysiuk, Rajca Bartłomiej, Wiktor Strzelecki

II miejsce 3A #OPW w składzie: Jesika Jędrzejczak, Oliwier Marszałek, Tomasz Lewandowski.

GRATULUJEMY

!!!ŻYCZYMY POWODZENIA W DALSZEJ RYWALIZACJIPodczas konkursu nie zabrakło również mobilnego punktu rekrutacyjnego, przedstawiciele #WCROpole udzielali szczegółowych informacji dotyczących ochotniczych form służby wojskowej.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „Pomologi Prószków ISKOWE SM REKRI”
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku

25 październik szkolenie w 22.Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i na świeżym powietrzu

Akcja #ZapalZnicz

27 października klasy 4a i 3a z opiekunami sprzątały Cmentarz Komunalny w Prudniku, pomnik Marszu Śmierci oraz nagrobki żołnierzy pochowanych na naszym cmentarzu.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

WCR Kędzierzyn -Koźle

28 października gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawiciela #WCRKędzierzynKoźle. Spotkanie odbyło się z uczniami klas IV. Uczniowie zostali zapoznani z ochotniczymi formami służby wojskowej, płynącymi z nich korzyściami oraz dowiedzieli się więcej o #UczelnieWojskowe.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku

Jesteśmy wice-mistrzami Polski

Drużyna z naszej szkoły w składzie Wiktor Strzelecki, Antonio Borysiuk i Bartłomiej Rajca pod opieką mjr Krzysztofa Kopczyńskiego zajęła II miejsce w Strzeleckich Mistrzostwach Polski, które odbywały się we Wrocławiu. Gratulujemy!

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

11 listopada- Święto Niepodległości

10 listopada 2022 roku, w przeddzień 104 rocznicy Święta Niepodległości Polski uczestniczyliśmy w uroczystym apelu upamiętniającym to wydarzenie przygotowanym przez uczniów klas 3B i 4A. Tego dnia również swoją uroczystość miały klasy mundurowe, których uczniom nadano oznaki stopnia kadeta oraz klasy resocjalizacji z bezpieczeństwem wewnętrznym, których uczniom wręczono patent kandydata na młodszego wychowawcę. W ceremonii wzięli udział licznie przybyli goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz społeczność uczniowska. Ten dzień był dla naszej społeczności dodatkowo ważny ponieważ świętowaliśmy sukces naszej drużyny, która zdobyła II miejsce w Strzeleckich Mistrzostwach Polski .Tego dnia zostaliśmy również wyróżnieni przez Szefa CWCR jako najlepsza szkoła w województwie z największą liczba absolwentów, którzy zasilili Siły zbrojne RP.

Miejskie uroczystości z okazji Święta Niepodległości

Liczna reprezentacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział 11 listopada w oficjalnych, miejskich obchodach rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tym razem czcząc Niepodległą kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi brała udział w apelu pod pomnikiem harcerzy ZHP, mszy świętej poświęconej ojczyźnie, przemarszu z kościoła na Plac Wolności, gdzie delegacje władz, szkół, związków składały wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych Żołnierzy.Kształtowane na co dzień postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów naszej szkoły widoczne są zwłaszcza w czasie takich świąt, ponieważ najliczniej bierzemy udział w tego typu uroczystościach , a także pomagamy obchodzić je innym, np. wspomagając w niesieniu sztandarów Starostwo Powiatowe w Prudniku. Kultywowanie tradycji orężnych WP oraz pamięci o bohaterach narodowych czy upowszechnianie ceremoniału wojskowego to cele, jakie osiąga się realizując programy dydaktyczne i wychowawcze w klasach wojskowych.

Szkolenie 22.Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku

15 listopada klasy 2a i 3a odbywały szkolenie na terenie jednostki w ramach realizacji programu przedmiotu przygotowanie wojskowe

Zrealizowano zagadnienia takie jak:

– szkolenie strzeleckie: bezpiecznego posługiwania się bronią, strzelania z karabinka, rzut granatem;

– taktyka – przygotowanie do działania na polu walki, pokonywanie terenu i przeszkód;

– walkę w bliskim kontakcie;

– musztrę oraz szkolenie medyczne.

Egzamin klasy IV kończącej realizację projektu CWKM

W dniu 16.11.2022 r. w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej przeprowadzony został egzamin dla uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych z Zespolu Szkół Rolniczych w Prudniku, kończący nauczanie przedmiotu edukacja wojskowa.

Egzaminatorzy podczas sprawdzianu zweryfikowali wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry.

Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Egzamin zakończył się omówieniem i podsumowaniem całego cyklu szkolenia Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Szkolenie w JW Kłodzko

W dniach 18-19 stycznia br. na ternie 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej zrealizowano kolejne szkolenie klas wojskowych. Od nowego roku rozszerzamy szkolenie klas wojskowych o dodatkowe zajęcia w jednostce wojskowej . Do tej pory na zajęcia wyjeżdżały tylko klasy OPW w tym roku kalendarzowym również klasy 1b i 2b będą uczestniczyć w szkoleniu praktycznym na terenie jednostki. Instruktorzy z batalionu dzielili się wiedzą z zakresu:

  • podstaw taktyki i działania taktycznego,
  • podstaw posługiwania i pracy na radiostacji,
  • udzielania pierwszej pomocy na polu walki,
  • działania pojedynczego żołnierza w sekcjach,
  • pracy na mapie oraz orientowania się w terenie bez mapy,
  • walki wręcz,
  • prawidłowej obsługi uzbrojenia,
  • regulaminowego zachowania żołnierza.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej. W tym dniu uczniowie klas wojskowych OPW(Oddział Przygotowania Wojskowego) wystawili wartę honorową przy pomniku żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata na Placu Wolności w Prudniku. Obchody zorganizował Zespól Szkół Rolniczych przy wsparciu Starostwo Powiatowe w Prudniku i Gmina Prudnik.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją, pomnik i na świeżym powietrzu

Szkolenie z komunikacji strategicznej

16 marca Szef Sekcji Wychowawczej z 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiejz Kłodzka przeprowadził z klasami OPW i klasami mundurowymi zajęcia z komunikacji strategicznej. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczestników ze środowiskami informacyjnymi i ich składnikami oraz wykształcenie wśród młodzieży umiejętności identyfikacji własnych środowisk informacyjnych , płynących z nich zagrożeń oraz wypracowanie zdolności stosowania wybranych narzędzi w walce z dezinformacją.

Wojskowe Targi Służby i Pracy

w Brzegu

W dniach 17 i 18 marca kadeci naszych klas wojskowych uczestniczyli

w Wojskowych Targach Służby i Pracy w Brzegu. Nasza szkoła prezentowała na targach strzelnicę wirtualną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Kadeci mieli możliwość porozmawiać z rekruterami , z przedstawicielami uczelni wojskowych a także uczestniczyć w pokazach nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie stoją, mundur wojskowy i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 15 osób, mundur wojskowy i na świeżym powietrzu

Szkolenie w jednostce 29-30 marca

W dniach 29 i 30 marca klasy OPW i mundurowe odbywały szkolenie w ramach realizacji programu przedmiotu : przygotowanie wojskowe.
Podczas zajęć przeprowadzonych 29 marca br. doskonalono m.in. podstawy taktyki i działania taktycznego, przyjmowania prawidłowych postaw strzeleckich, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, walkę wręcz, udzielanie pierwszej pomocy, regulaminowego zachowania żołnierza.